דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יצוג המדינה בחו"ל

09.02

1,171,266,000
בשנת 2007 תקציב יצוג המדינה בחו"ל הוא ₪935,479,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,171,266,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,744,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,178,010,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪40,376,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪67,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪671,244,000 (56.98%)
  • רכש וקניות: ₪506,364,000 (42.98%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪1,034,821,606
תחת סעיף זה מוקצים 364 תקני כח אדם , ובנוסף 1,056 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?