דלג לתוכן עיקרי
09.02.07.25

השתתפות מוסדות אחרים בהוצאות מברקים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות - קשר ודי"פ (תחת תחום יצוג המדינה בחו"ל בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות מוסדות אחרים בהוצאות מברקים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?