דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מוסדות אחרים בהוצאות מברקים

09.02.07.25

-
בשנת 2007 תקציב השתתפות מוסדות אחרים בהוצאות מברקים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-94,116
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)