דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מוסדות אחרים בהוצאות בלדרויות ומשלוחים

09.02.07.21

-
בשנת 2007 תקציב הכנסות מוסדות אחרים בהוצאות בלדרויות ומשלוחים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-817,806
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)