דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב מיכון הוא ₪3,097,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,386,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪617,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪162,000 (11.69%)
  • רכש וקניות: ₪1,211,000 (87.37%)
תחת סעיף זה מוקצים 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?