דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב בתי משפט הוא ₪493,224,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪498,448,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,766,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪500,214,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪95,751,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪332,491,000 (66.47%)
  • רכש וקניות: ₪147,900,000 (29.57%)
תחת סעיף זה מוקצים 1,425 תקני כח אדם , ובנוסף 8,863 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?