דלג לתוכן עיקרי
08.11.23.20

הכנסה מאגרות וקנסות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יח' לגביית קנסות (תחת תחום בתי משפט בסעיף משרד המשפטים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסה מאגרות וקנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?