דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב אמרכלות הוא ₪112,465,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪134,832,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪135,832,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,516,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪14,306,000 (10.53%)
  • רכש וקניות: ₪101,877,000 (75%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?