דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותים מרכזיים

08.11.01

52,042,000
בשנת 1997 תקציב שרותים מרכזיים הוא ₪62,427,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪52,042,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪316,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪46,454,000 (89.26%)
  • רכש וקניות: ₪5,427,000 (10.43%)
תחת סעיף זה מוקצים 95 תקני כח אדם , ובנוסף 7,651 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?