דלג לתוכן עיקרי
07.70.02.27

מכירות מרכזי מכר (קנטינות)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב מכירות מרכזי מכר (קנטינות) לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?