דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שירות בתי הסוהר הוא ₪4,427,665,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪22,700,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,450,365,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪219,944,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪306,922,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,727,171,000 (83.75%)
  • רכש וקניות: ₪664,635,000 (14.93%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,020,674,148
תחת סעיף זה מוקצים 10,078 תקני כח אדם , ובנוסף 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?