דלג לתוכן עיקרי
07.70.02.20

הכנסות מתעסוקת אסירים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קניות (תחת תחום שירות בתי הסוהר בסעיף המשרד לביטחון הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות מתעסוקת אסירים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?