דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב השתתפות משרדי ממשלה בהעסקה בשכר הוא ₪-97,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-12,757,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?