דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משטרה ובתי סוהר

07

4,951,199,000
בשנת 1999 תקציב משטרה ובתי סוהר הוא ₪4,676,189,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,951,199,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪317,690,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,268,889,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪356,560,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,669,436,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,138,410,000 (78.54%)
  • רכש וקניות: ₪1,080,178,000 (20.5%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪3,798,956,277
תחת סעיף זה מוקצים 21,316 תקני כח אדם , ובנוסף 64,927 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?