דלג לתוכן עיקרי
06.30.02.06

הכנסות מרשות שדות התעופה - ועדה מקומית נתב"ג

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ייעוץ, תפעול ושירותי (תחת תחום מינהל התכנון בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות מרשות שדות התעופה - ועדה מקומית נתב"ג לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?