דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב מינהל התכנון הוא ₪263,802,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪286,591,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪802,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪287,393,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪38,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪223,215,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪60,580,000 (21.08%)
  • תמיכות והעברות: ₪44,484,000 (15.48%)
  • רכש וקניות: ₪172,870,000 (60.15%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪208,969,453
תחת סעיף זה מוקצים 193 תקני כח אדם , ובנוסף 1,558 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?