דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תקציב מכללה לכבאות לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-46,353
תחת סעיף זה מוקצים 38 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?