דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציבות כבאות והצלה

06.10

7,448,000
בשנת 2012 תקציב נציבות כבאות והצלה הוא ₪9,119,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,448,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪6,704,000 (90.01%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,498,577
תחת סעיף זה מוקצים 21 תקני כח אדם , ובנוסף 111 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?