דלג לתוכן עיקרי
06.10.02.22

פעולות מחקרים וייעוץ

תקציב מאושר: 531,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב נציבות כבאות (תחת תחום נציבות כבאות והצלה בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פעולות מחקרים וייעוץ הוא ₪129,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪531,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪75,205
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)