דלג לתוכן עיקרי
06.10.02.17

חודשי עבודה - שירותי חירום

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תקציב נציבות כבאות (תחת תחום נציבות כבאות והצלה בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב חודשי עבודה - שירותי חירום הוא ₪866,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪151,630
תחת סעיף זה מוקצים 73 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)