דלג לתוכן עיקרי
05.10.12.05

הכנסות מגורמי חוץ ומשרדים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת המחשב הוצ' תפעול (תחת תחום שע"מ בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות מגורמי חוץ ומשרדים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?