דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות עיבודים ממוכנים

05.10

156,400,000
בשנת 2012 תקציב שירות עיבודים ממוכנים הוא ₪94,842,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪156,400,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,970,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪158,370,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪11,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪81,369,000 (51.38%)
  • רכש וקניות: ₪74,933,000 (47.32%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪111,978,447
תחת סעיף זה מוקצים 267 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?