דלג לתוכן עיקרי
05.07.10.01

רזרבה להתייקרויות בשכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב רזרבה להתייקרויות בשכר הוא ₪922,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)