דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציבות שירות המדינה

05.07

51,920,000
בשנת 2007 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪44,293,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪51,920,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,652,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪55,572,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪275,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪32,064,000 (57.7%)
  • רכש וקניות: ₪21,026,000 (37.84%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪46,098,619
תחת סעיף זה מוקצים 118 תקני כח אדם , ובנוסף 691 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?