דלג לתוכן עיקרי
05.07.05.22

השתתפות בפרוייקט ממשל זמין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת המיכון (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות בפרוייקט ממשל זמין הוא ₪18,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪18,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)