דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב יחידת המיכון הוא ₪5,451,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,582,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪420,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪8,002,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪30,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,977,000 (37.2%)
  • רכש וקניות: ₪5,020,000 (62.73%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪5,393,749
תחת סעיף זה מוקצים 20 תקני כח אדם , ובנוסף 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?