דלג לתוכן עיקרי
05.07.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 6,878,000
תקנה תקציבית בתכנית נציבות שירות המדינה (תחת תחום נציבות שירות המדינה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שיא כח אדם הוא ₪4,683,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,878,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪6,855,969
תחת סעיף זה מוקצים 26.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)