דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציבות שירות המדינה

05.07.01

8,252,000
בשנת 2007 תקציב נציבות שירות המדינה הוא ₪5,450,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,252,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪80,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪8,332,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,847,000 (94.18%)
  • רכש וקניות: ₪485,000 (5.82%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪8,317,649
תחת סעיף זה מוקצים 28.5 תקני כח אדם , ובנוסף 31 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?