דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב עמלות בנקים לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪29,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪1
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?