דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בצוע פקודת מס הכנסה

05.04

761,839,000
בשנת 2004 תקציב בצוע פקודת מס הכנסה הוא ₪745,781,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪761,839,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,604,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪764,443,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪43,304,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪582,148,000 (76.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,500,000 (0.2%)
  • רכש וקניות: ₪136,418,000 (17.85%)

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪699,877,014
תחת סעיף זה מוקצים 2,856 תקני כח אדם , ובנוסף 6,844 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?