דלג לתוכן עיקרי
05.04.11.05

אחזקה

תקציב מאושר: 27,600,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום בצוע פקודת מס הכנסה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב אחזקה הוא ₪20,569,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪27,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪28,399,553
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)