דלג לתוכן עיקרי
05.04.10.03

הדרכה והשתלמות

תקציב מאושר: 2,826,000
תקנה תקציבית בתכנית הדרכה (תחת תחום בצוע פקודת מס הכנסה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הדרכה והשתלמות הוא ₪3,526,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,826,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪5,176,323
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)