דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות קרן ארנונה בהוצאות לשמאים

05.04.06.08

-
בשנת 2004 תקציב השתתפות קרן ארנונה בהוצאות לשמאים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-6,963,154
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)