דלג לתוכן עיקרי
05.04.04.01

השתתפות המע"מ במודיעין

תקציב מאושר: -322,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי שומה (תחת תחום בצוע פקודת מס הכנסה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות המע"מ במודיעין הוא ₪-322,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-322,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)