דלג לתוכן עיקרי
05.04.03.05

הכנסות מעקולים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי גבייה ונכויים (תחת תחום בצוע פקודת מס הכנסה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מעקולים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?