דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב השתתפות משרדי הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-234,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪-310,050
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)