דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המטה הקיברנטי הלאומי

04.51.08

173,418,000
בשנת 2018 תקציב המטה הקיברנטי הלאומי הוא ₪32,711,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪173,418,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪234,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪173,652,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪63,294,000 (36.45%)
  • רכש וקניות: ₪103,925,000 (59.85%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪89,000,929
תחת סעיף זה מוקצים 1,805 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?