דלג לתוכן עיקרי
סעיפי תקציב
2,427
2014 - 2022סעיף ראשי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מסים ומענק כללי

קוד סעיף: 1654,817,000 ₪
2014 - 2022 / מסים ומענק כללימסים ומענק כללי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונות

קוד סעיף: 11652,000,000 ₪
2014 - 2022סעיף ראשי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים ממלכתיים

קוד סעיף: 8609,607,000 ₪
2014 - 2022 / מסים ומענק כללי / ארנונותמסים ומענק כללי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה כללית

קוד סעיף: 111587,000,000 ₪
2014 - 2022 / שירותים ממלכתייםשירותים ממלכתיים
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך

קוד סעיף: 81391,392,000 ₪
2014 - 2022 / מסים ומענק כללי / ארנונות / ארנונה כלליתמסים ומענק כללי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת

קוד סעיף: 111300.100317,000,000 ₪
2014 - 2022סעיף ראשי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים ממלכתיים

קוד סעיף: 3295,072,000 ₪
2014 - 2022סעיף ראשי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים מקומיים

קוד סעיף: 7247,430,000 ₪
2014 - 2022 / מסים ומענק כללי / ארנונות / ארנונה כלליתמסים ומענק כללי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה למגורים - גבייה שוטפת

קוד סעיף: 111100.100225,000,000 ₪
2014 - 2022 / שירותים ממלכתייםשירותים ממלכתיים
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך

קוד סעיף: 31217,780,000 ₪