דלג לתוכן עיקרי
סעיפי תקציב
2,427
סעיף תקציבי654,817,000 ₪
2014 - 2022
סעיף ראשי
סעיף תקציבי652,000,000 ₪

ארנונות
קוד סעיף: 11

2014 - 2022 / מסים ומענק כללי
מסים ומענק כללי
סעיף תקציבי609,607,000 ₪
2014 - 2022
סעיף ראשי
סעיף תקציבי587,000,000 ₪

ארנונה כללית
קוד סעיף: 111

2014 - 2022 / מסים ומענק כללי / ארנונות
מסים ומענק כללי
סעיף תקציבי391,392,000 ₪

חינוך
קוד סעיף: 81

2014 - 2022 / שירותים ממלכתיים
שירותים ממלכתיים
סעיף תקציבי317,000,000 ₪
2014 - 2022 / מסים ומענק כללי / ארנונות / ארנונה כללית
מסים ומענק כללי
סעיף תקציבי295,072,000 ₪
2014 - 2022
סעיף ראשי
סעיף תקציבי247,430,000 ₪
2014 - 2022
סעיף ראשי
סעיף תקציבי225,000,000 ₪
2014 - 2022 / מסים ומענק כללי / ארנונות / ארנונה כללית
מסים ומענק כללי
סעיף תקציבי217,780,000 ₪

חינוך
קוד סעיף: 31

2014 - 2022 / שירותים ממלכתיים
שירותים ממלכתיים