דלג לתוכן עיקרי
הכל
2,444,163
סעיפים תקציביים
63,208
הכנסות המדינה
1,927
ארגונים
784,472
שינויים תקציביים
17,383
הוצאות
1,269,060
מבחני תמיכה
443
מכרזים וקולות קוראים
199,999
שמות
37,287
החלטות ממשלה
25,825
שירותים ופרויקטים
243
סעיפים תקציביים (63,208)
סעיפי הוצאות המופיעים בתקציב המדינה, משנת 1997 ועד התקציב הנוכחי.
סעיף תקציבי516,636,988,000 ₪
נושא תקציבי238,650,861,000 ₪
1997 - 2024
נושא תקציבי202,795,421,000 ₪
1997 - 2024
כל רמות התקציב
63,208
משרדי ממשלה
109
אשכולות נושאיים
42
תכניות תקציביות
3,675
רק תקנות תקציביות
58,265
'
הכנסות המדינה (1,927)
סעיפי הכנסות כפי שמופיעים בתקציב המדינה.
סעיף תקציבי653,689,095,000 ₪
נושא תקציבי653,689,095,000 ₪
1997 - 2024
סעיף תקציבי479,604,627,000 ₪
'
מכרזים וקולות קוראים (199,999)
מכרזים שהמדינה עורכת לקניית סחורות ושירותים וקולות קוראים לתמיכות ומיזמים..
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר46,000,000,000 ₪

הסכם הפעלה ופיתוח - רכבת ישראל 2022-2026
משרד התחבורהרכבת ישראל בע״מ

עודכן לאחרונה: 14/05/2023
קול קורא פתוח
תאריך פרסום: 27/03/2023
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר18,000,000,000 ₪
עודכן לאחרונה: 09/11/2020
מכרז מוניציפלי
תאריך סגירה: 07/02/2021
פרסום עקרונות הסכם מסגרת עם החברה הממשלתית16,000,000,000 ₪
עודכן לאחרונה: 21/11/2022
קול קורא פתוח
תאריך פרסום: 27/03/2023
מכרז מוניציפלי
תאריך סגירה: 07/02/2021
הכל
199,999
מכרזים
18,276
בקשות פטור ממכרז
178,562
קולות קוראים
2,584
מכרזים מוניציפליים
577
'
ארגונים (784,472)
עמותות, חברות פרטיות וארגונים אחרים אשר מקיימים קשרים כספיים עם הממשלה.
אגודה עותמניתהכנסות מהמדינה 2020 - 202311,168,512,254
חברה פרטיתהכנסות מהמדינה 2020 - 20237,567,471,670
כתובת: דרך בגין 125, תל אביב - יפו, אצל: עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות
רשות מקומיתהכנסות מהמדינה 2020 - 20237,504,790,367
אזור ירושלים | 865,700 תושבים | אשכול 3/10
כל סוגי הארגונים
784,472
חברות
677,910
עמותות וחל״צ
41,961
רשויות מקומיות
261
ארגונים אחרים
64,340
'
הוצאות (1,269,060)
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
התקשרות רכש6,529,569,080 ₪

מתן שירות תחבורה ציבורית בגוש דן
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםדן חברה לתחבורה ציבורית בע״מ

תקופת ההתקשרות 28/05/2022 - 02/01/2031
תמיכה תקציבית1,967,920,000 ₪

סיוע לקרנות שבהסדר
מ.האוצר - מנהלת הגמלאותמבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 2023
התקשרות רכש4,938,597,654 ₪

עבור מתן שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםאגד חברה לתחבורה בע״מ

תקופת ההתקשרות 03/05/2020 - 31/12/2029
תמיכה תקציבית1,828,587,517 ₪

סיוע לקרנות שבהסדר
מ.האוצר - מנהלת הגמלאותמבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 2009
התקשרות רכש3,407,437,000 ₪

מתן שירות תחבורה ציבורית רכבת קלה בירושלים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםכפיר רכבת קלה בע״מ

תקופת ההתקשרות 25/05/2021 - 31/12/2035
תמיכה תקציבית1,719,000,000 ₪

סיוע לקרנות שבהסדר
מ.האוצר - מנהלת הגמלאותמבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ

שנת תמיכה: 2022
הכל
1,269,060
תמיכות תקציביות
369,815
התקשרויות רכש
899,245
'
שינויים תקציביים (17,383)
שינויים בתקציב המדינה המתרחשים במהלך השנה.
העברה תקציבית662,900,000
מספר פניה: 2022/15-009 | אושרה ב: 14/12/2022
העברה תקציבית11,350,000,000
מספר פניה: 2022/15-001 | אושרה ב: 18/01/2022
העברה תקציבית5,609,776,000
מספר פניה: 2023/70-001 | אושרה ב: 27/06/2023
כל שנות התקציב
17,383
2023
462
2022
711
2021
251
2019
771
2018
619
2017
593
2016
571
2015
374
2014
842
2013
620
2012
1,414
2011
1,446
'
שירותים ופרויקטים (243)
פעילויות המבוצעות על ידי המדינה.
שירות חברתיהתקציב ב-20212,200,000,000

רכישת קודים גריאטריים
משרד הבריאות/חטיבת רפואה/האגף לגריאטריה

מתן שרותי אשפוז גריאטריים עבור חולים סיעודיים ו/או תשושי נפש, באמצעות משרד הבריאות אשר מסייע במימון אשפוזם. קיימת הקפדה ופיקוח קבועים על רמת השירות ואיכותו במוסדות. כמו כן נקבעו תעריפים לסלי האשפוז השונים המשקפים את רמת השירותים, המתקנים, ותקינת כ"א במוסדות.
שירות חברתיהתקציב ב-20211,546,955,655

מעונות פנימייה לאנשים עם מוגבלות
משרד הרווחה/מוגבלויות/חוץ ביתי

מסגרת דיור טיפולית, שיקומית ומותאמת לאנשים עם מוגבלות שזקוקים לתמיכה והשגחה רבה, הפועלת בכל שעות היממה. לספק לאדם עם מוגבלות שזקוק לרמות גבוהות של תמיכה ומוגנות, מסגרת דיור הנותנת מענה למכלול צרכיו – הרגשיים, הפיסיים, הרפואיים, החברתיים וההתפתחותיים.
שירות חברתיהתקציב ב-2022738,467,190

טיפול בריאותי מקדם לילדים אוטיסטים
משרד הבריאות/חטיבת רפואה/האגף לבריאות הנפש

מתן טיפול רגשי, פרא-רפואי והתנהגותי לילדים המאובחנים על רצף האוטיזם, הניתן באמצעות צוות רב מקצועי של מטפלים ממקצועות הבריאות, במטרה לקדם את הילד לתפקוד עצמאי מיטבי
כולם
243
משרד הבריאות
52
משרד החינוך
64
משרד הרווחה
127
'
'
שמות (37,287)
שמות של פרטים המלוקטים ממקורות המידע השונים שלנו.
אנשיםרשומה אחת
אנשים2 רשומות
אנשיםרשומה אחת
'
החלטות ממשלה (25,825)
החלטות ממשלה, מסמכי מדיניות ופרסומים נוספים.
נהלים והנחיות03/09/2020
מפרסם: זרוע העבודה
החלטות03/07/2017
מפרסם: משרד התקשורת
'