דלג לתוכן עיקרי
הכל
2,571
סעיפים תקציביים
17
הכנסות המדינה
0
ארגונים
1,714
שינויים תקציביים
28
הוצאות
495
מבחני תמיכה
0
מכרזים וקולות קוראים
183
שמות
36
החלטות ממשלה
54
שירותים ופרויקטים
0
ארגונים (1,714)
עמותות, חברות פרטיות וארגונים אחרים אשר מקיימים קשרים כספיים עם הממשלה.
כל סוגי הארגונים
1,714
חברות
1,420
עמותות וחל״צ
112
ארגונים אחרים
182
הוצאות (495)
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
רכש ותמיכות מן המדינה לעמותות, ספקים, רשויות מקומיות וגופים נוספים.
התקשרות רכשהסתיימה (סה״כ שולמו 85%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עתודות ניהול לדרגי ביניים ובכירים בשלטון מקומימשרד הפנים מעוז - סיל (ע"ר)

תקופת ההתקשרות 01/03/2017 - 23/04/20199,595,503 ₪
תמיכה תקציבית (תמיכה כלכלית)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הדרכה פרטית, קידום מכירות ותמיכות שונותמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מדגה מעוז חיים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

שנת תמיכה: 20166,072,641 ₪
התקשרות רכשהסתיימה (סה״כ שולמו 8%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מיזם משותף - תכנית מקוםמשרד הפנים מעוז - סיל (ע"ר)

תקופת ההתקשרות 27/12/2018 - 01/01/20219,994,597 ₪
תמיכה תקציבית (תמיכה כלכלית)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות בענף המדגהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מדגה מעוז חיים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

שנת תמיכה: 20174,700,973 ₪
התקשרות רכשהסתיימה (סה״כ שולמו 99%)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מיזם משותף - תכנית מקוםמשרד הפנים מעוז - סיל (ע"ר)

תקופת ההתקשרות 27/12/2018 - 30/06/20229,732,359 ₪
תמיכה תקציבית (תמיכה כלכלית)100% ביצוע
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסכמים שנתייםמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מדגה מעוז חיים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

שנת תמיכה: 20204,636,635 ₪
הכל
495
תמיכות תקציביות
48
התקשרויות רכש
447
שמות (36)
שמות של פרטים המלוקטים ממקורות המידע השונים שלנו.
הכנסות המדינה
סעיפי הכנסות כפי שמופיעים בתקציב המדינה.
סעיפי הכנסות כפי שמופיעים בתקציב המדינה.
מבחני תמיכה
מבחנים וקריטריונים לתמיכה של המדינה בגופים
מבחנים וקריטריונים לתמיכה של המדינה בגופים
שירותים ופרויקטים
פעילויות המבוצעות על ידי המדינה.
פעילויות המבוצעות על ידי המדינה.