דלג לתוכן עיקרי

מפתח לרכש החברתי

משרד הרווחה והביטחון החברתי משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית. ייעודו לעסוק, יחד עם משרדים וגופים אחרים, באיתור, מניעה, טיפול, הגנה, שיקום וסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה או ניצול.

השירותים החברתיים עליהם אמון המשרד מסופקים באופנים שונים – בעוד שחלקם מסופקים באופן ישיר על ידי המשרד עצמו או על ידי הרשויות המקומיות, מרביתם מסופקים באמצעות מיקור חוץ (להלן: "רכש שירותים חברתיים"). היקף גדול מתקציב המשרד מופנה לשירותים אלה, תוך מימון נוסף של חלקם על ידי הרשויות המקומיות. שירותים המסופקים באופן בלעדי על ידי רשויות מקומיות ומתוקצבים על ידי המשרד לא מופיעים באתר זה.

לסימון מספר אפשרויות יש להשתמש בכפתורי Shift/Ctrl/Cmd במקלדתניקוי כל הסינונים