דלג לתוכן עיקרי

מפתח לרכש החברתי

מערכת הבריאות בישראל הינה אחת המערכות החברתיות והציבוריות המורכבות. משרד הבריאות נושא באחריות ממלכתית כוללת להבטחת בריאות תושבי המדינה ובאמצעותו מיישמת הממשלה את מדיניותה בנושא הבריאות ובכלל זה קביעת סדרי עדיפויות ועקרונות לפעילות המערכת.

למשרד הבריאות ישנם תפקידים רבים, בין היתר מהווה המשרד רגולטור וספק שירותים:

  1. תפקיד הרגולטור - פיקוח ובקרה, רישוי, חקיקה, קביעת סטנדרטים, תכנון כוח אדם, הערכות לשעת חירום, פיתוח שירותי הבריאות ועוד.
  2. אספקת שירותי בריאות מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוקים יעודים נוספים, כגון חוק שיקום נכי נפש בקהילה – השירותים ניתנים באופן ישיר ע"י המשרד במערך האשפוז הממשלתי, באמצעות למעלה מרבע ממיטות האשפוז לסוגיהן ובקהילה, באמצעות לשכות הבריאות, טיפות החלב ומרפאות.

חלק ניכר מהשירותים הניתנים ע"י המשרד מתוקף התוספת השלישית, ניתנים ע"י ספקי שירותים במיקור חוץ. הליכי ההתקשרות עם הספקים מאופיינים, מבוצעים ומבוקרים על ידי חטיבת רפואה ובריאות הציבור, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה, ועדת מכרזים ויחידות נוספות המעורבות בהליך.

לסימון מספר אפשרויות יש להשתמש בכפתורי Shift/Ctrl/Cmd במקלדתניקוי כל הסינונים