דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 20/01/2020 דיווח ראשון: 16/12/2019

קבלת שירות ייעוץ לחקלאים בתחומי החקלאות משרד החקלאות ופיתוח הכפרמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

ימית אף. אס. בע״מ
שירותים לחקלאות
עד כה שולמו 59% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪138,013

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 644064
תיאור: קבלת שירות ייעוץ לחקלאים בתחומי החקלאות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ימית אף. אס. בע״מ 138,013₪81,186₪

הזוכים במכרז

ימית אף. אס. בע״מ עד כה שולם:81,186₪מתוך סכום המכרז:138,013₪
31/03/2021תשלום של ₪81,186, 59% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪81,186, 59% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪81,186, 59% מהסכום
19/01/2020מועד אחרון להגשה
31/12/2019תשלום של ₪68,231, 49% מהסכום
16/12/2019תאריך פרסום המכרז
30/09/2019תשלום של ₪32,011, 23% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪18,872, 14% מהסכום