דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 15/12/2019 דיווח ראשון: 18/11/2019

נהריה - ביצוע צומת כביש 89 הישן עם כביש 8מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי הנדסה מיקצועים

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 642025
תיאור: נהריה - ביצוע צומת כביש 89 הישן עם כביש 8

12/12/2019מועד אחרון להגשה
18/11/2019תאריך פרסום המכרז