דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
דיווח ראשון: 03/11/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) מספר 14/2019 לרכש ותחזוקת טרקטור חקלאי עבור המרכז הרפואי הלל יפה

המרכז הרפואי פדה, פוריה ←

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 641024
תיאור: מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) מספר 14/2019 לרכש ותחזוקת טרקטור חקלאי עבור המרכז הרפואי הלל יפה

20/11/2019מועד אחרון להגשה
03/11/2019תאריך פרסום המכרז