דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 18/12/2019 דיווח ראשון: 14/08/2019

מתן שירותי ייעוץ ובקרה כלכלית, הנדסית ותפעולית בפרויקטים בתחום התעופהמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד התחבורה ←

שירותי יעוץ לניהול

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 638156
תיאור: מתן שירותי ייעוץ ובקרה כלכלית, הנדסית ותפעולית בפרויקטים בתחום התעופה

17/12/2019מועד אחרון להגשה
14/08/2019תאריך פרסום המכרז