דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 17/09/2019 דיווח ראשון: 25/07/2019

ציוד מתכלה לנוירו-אנגיומכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

ציוד רפואי

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 637242

16/09/2019מועד אחרון להגשה
25/07/2019תאריך פרסום המכרז