דלג לתוכן עיקרי
מכרז פומבי מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) /  סגורה (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
דיווח ראשון: 06/07/2019
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי תרגום ותמלול למינהל הסדרה ואכיפה

משרד הרווחה ←

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 636270
תיאור: שירותי תרגום ותמלול למינהל הסדרה ואכיפה

20/08/2019מועד אחרון להגשה
04/07/2019תאריך פרסום המכרז