דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 10/06/2019 דיווח ראשון: 18/04/2019

מכרז לרכישת מצברים לכל סוגי הרכבמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

החשב הכללי מנהל הרכב ←

וולקן תעשיות רכב בע״מ
תגיות ותוויות שירותים לכלי רכב כלי רכב ממונעים
עד כה שולמו 4% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,872,000

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 633260

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
וולקן תעשיות רכב בע״מ 1,872,000₪56,362₪

הזוכים במכרז

וולקן תעשיות רכב בע״מ עד כה שולם:56,362₪מתוך סכום המכרז:1,872,000₪
31/03/2023תשלום של ₪56,362, 3% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪587, 0% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
09/06/2019מועד אחרון להגשה
18/04/2019תאריך פרסום המכרז