דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 08/04/2019 דיווח ראשון: 26/02/2019

רכש מטף כיבוי אש אישימכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משטרת ישראל ←

הגנה מפני אש

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 630770

07/04/2019מועד אחרון להגשה
25/02/2019תאריך פרסום המכרז