דלג לתוכן עיקרי
סגור עדכון אחרון: 04/02/2019 דיווח ראשון: 19/11/2018

הפעלת שני הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון ו/או מצוקה, חסרי קורת גג, בגילאי 18-25 שנים, באזור מרכז הארץמכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

משרד הרווחה ←

א.א אגמי בע״מ
שירותי רווחה נסיעות שירותי סוכני נסיעות שירותי מלון וכנסים שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,880

פרטי המכרז


סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 624677
תיאור: הפעלת שני הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון ו/או מצוקה, חסרי קורת גג, בגילאי 18-25 שנים, באזור מרכז הארץ

הזוכים במכרזהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
א.א אגמי בע״מ 2,880₪2,880₪

הזוכים במכרז

א.א אגמי בע״מ עד כה שולם:2,880₪מתוך סכום המכרז:2,880₪
31/03/2019תשלום של ₪2,880, 100% מהסכום
03/02/2019מועד אחרון להגשה
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
19/11/2018תאריך פרסום המכרז